Werken met het model

Het model beleidvandezetijd gaat uit van ronden en je werkt daarin van grof naar fijn. In het model op de Home hebben we het hele model samengebracht in twee cirkels. Hoe werkt dat nu?

De buitenste cirkel

De onderwerpen in de buitenste cirkel heb je continu in beeld. Waarom, ze kunnen continu veranderen en van invloed zijn op je proces. Het is belangrijk dat je altijd werkt vanuit een opdracht. Wat verwacht je opdrachtgever eigenlijk en wat heb jij nodig om het proces tot een succes te maken? Ook de context is, logischerwijs, van groot belang. Besteed voldoende tijd om de context goed in beeld te krijgen en kijk daar regelmatig naar. Als er iets verandert (en dat gebeurt vast) kan dat consequenties hebben voor je proces. Is dat erg? Nee, maar dat vraagt wel om actie. Je werkt altijd toe naar besluitvorming en uitvoering.

Besluitvorming om legitimatie te hebben voor de uitvoering. Je kan nog met zoveel partijen beleid maken en de uitvoering heel flexibel, voor jouw inzet moet je kaders hebben vanuit het bestuur. De uitvoering moet je vanaf het begin in het vizier hebben. Omdat anderen waarschijnlijk de uitvoering moeten doen. Is het realistisch, zijn er middelen nodig? Vanuit de uitvoering kunnen ze je vaak direct vertellen wat wel en niet gaat werken.

De binnenste cirkel

Hierin maak je echt het beleid! Niet in fasen maar in ronden. We hebben alle elementen van beleid verdeeld in vier rubrieken: Kiezen, Kijken, Sturen en Doen. Binnen die elementen vind je allerlei acties die je moet doorlopen in een beleidsproces. Bij elke actie staat wat het is en waarom je het doet. Ook staat er hoe je iets kunt aanpakken en willen we zoveel mogelijk voorbeelden toevoegen.

Het idee is dat je in ronden werkt, van grof naar fijn.

Dit is in het kort hoe het model werkt. Daar zit natuurlijk nog een wereld achter! Ontdek die wereld vooral en als je vragen hebt of je wilt iets delen. Neem contact met ons op.