Colofon

Het model beleidvandezetijd is ontwikkeld voor en door de Provincie Fryslân.

Het model gaat uit van ‘de provincie’ als organisatie maar is net zo goed toepasbaar op gemeenten en andere (overheids)organisaties.

Uitgangspunt van het model en de werkwijze is dat het ‘nooit af’ is. En hoe meer mensen er mee werken hoe beter. We willen leren van ervaringen en het model dus ook continu verbeteren. Daarom: Vragen of tips? Neem contact met ons op!

Disclaimer

Deze werkwijze  is niet zo uitgebreid dat het als substituut kan dienen voor de raadpleging van gedetailleerde richtsnoeren op aspecten van het institutionele kader, wetgevende en financiële processen en wettelijke verplichtingen. Echter het beoogt de basis te dekken en, door inbegrip van passende contactgegevens  en weblinks, een gemakkelijke weg te bieden naar meer gedetailleerde informatie en gespecialiseerde hulp. We werken continu aan verbetering van de kwaliteit van deze website. Het streven is om informatie op de site altijd actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat informatie op de site verouderd  of onjuist is, we zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Over het algemeen staat er een bronvermelding bij het door ons gebruikte (beeld)materiaal. Mocht je jouw materiaal tegenkomen op deze website zonder bronvermelding dan spijt dat ons zeer en zullen we het alsnog toevoegen.