Bronvermelding

Stukken

 • Aanvalsplan woningmarkt-Provincie Fryslân
 • Coalitieakkoord 2015-2019 ‘mei elkenien, foar elkenien’
 • Uitvoeringsagenda 2015-2019 ‘mei elkenien, foar elkenien’
 • Welzijnsbeleid gemeente Assen
 • Taalbeleid Provincie Fryslân
 • Nota ‘Grinzen Oer’, Provincie Fryslân
 • Monitoringskader Provinciaal Miljeuplan (Frysk miljeuprogramma)
 • Evaluatie 2011:  ‘Taalnota – taal tusken minsken 2008-2010’
 • Infra-infokrant
 • Landbouwagenda 2011-2013 Provincie Fryslân

Organisaties/methoden

Gebruikte internetsites

Gebruikte boeken

 • Bruijn de, H. Prestatiemeting in de publieke sector – tussen professie en verantwoording. Den Haag: Uitgeverij Lemma, 2006.
 • Swanborn, P.G., evalueren. Amsterdam: Boom 1999
 • Arentsen, M.J. (1998) Het ontwerpen van de beleidsuitvoering. In: Het ontwerpen van beleid: een handleiding voor de praktijk en resultaten van onderzoek. Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp. 128-144. ISBN 9789013008272
 • Haan de, A. (2009) Inleiding technische bestuurskunde – Een raamwerk voor het systematisch oplossen van complexxe multi-actorproblemen. Lemma, Den Haag. ISBN: 9789059315136