Achtergrond

Beleid maken, daar heeft de provincie Fryslân volop ervaring mee. Maar de samenleving verandert. Dat vraagt om een nieuwe benadering van beleid. Zo wordt bijvoorbeeld steeds vaker geopperd om het ontwerp van beleid aan te passen aan de behoeften van de samenleving. Bovendien verandert de rol van de overheid (en dus de provincie) hierin. Waar voorheen burgerparticipatie het toverwoord was, is nu overheidsparticipatie een veelgehoorde term. En dat vraagt om een andere kijk op beleid.

Beleid van deze Tijd is een richtlijn. Een hulpmiddel om een beter beleidsproces te organiseren en aandacht te vestigen op belangrijke aspecten van het proces. Dat beleid geen beleid is, als je niet weet hoe je het gaat realiseren, bijvoorbeeld. Daarmee hopen we anderen te inspireren om ook hun beleidsproces eens onder de loep te nemen. Is jouw beleid nog van deze tijd?