Evaluatie

Wat & Waarom

Met een evaluatie maak je de effecten van je beleid zichtbaar. Dat is belangrijk voor de verantwoording ervan, zowel intern als extern. Je laat namelijk zien of het geld juist is besteed. Bijkomend voordeel is dat door een goede verantwoording vaak makkelijker middelen kunnen worden vrijgemaakt.

Evaluatie is altijd een deel van het beleidsproces. Aan de hand van evaluatiecriteria beoordeel je een programma, plan, project en/of maatregelen. Je kunt daarbij de volgende vragen stellen:

  • Doen we de dingen juist?
  • Doen we de juiste dingen?

De beleidsevaluatie geeft je zicht op verschillende fases van het beleid of de interventie, zodat je die een volgende keer kunt sturen. Bovendien kun je na een evaluatie de resultaten en (maatschappelijke) effecten van de processen beoordelen.

Evalueren levert bovendien een bijdrage aan de ‘lerende professional’ en de ‘lerende organisatie’. De professional wordt zich bewust van zijn handelen. Omdat je feedback krijgt van collega’s of samenwerkingspartners, kan een evaluatie ook leiden tot discussie. Voor organisaties zijn evaluaties waardevol omdat ze hen helpen ontdekken wat de ‘best practice’ is. Dat verhoogt hun ‘intelligence’ (De Bruin, 2006).