Sturen

Beleid in uitvoering vraagt om bijsturing. Alleen dan wordt het een succes. Om goed te kunnen bijsturen, moet je al in de beleidsvorming bedenken hoe je dat wilt gaan doen en daarvoor de middelen vormgeven.

Bij Sturen zijn de volgende acties belangrijk: