Verkenning van de opgave

Wat & Waarom

Een beleidsproces wordt vaak een cyclisch proces genoemd. En dat is niet voor niets. Als beleidsmaker start je namelijk zelden tot nooit blanco. Eerst verken je de opgave. Je analyseert waarom het beleid eigenlijk wordt gemaakt. Of, anders gezegd: wat is het veronderstelde (maatschappelijke) probleem of opgave? Ook als je aan beleid werkt dat al jaren bestaat of wordt opgesteld na een wetswijziging, is het verstandig om jezelf eerst deze vraag te stellen. Want weet je het antwoord op die vraag, dan weet je de kern van het beleid en kun je beter beoordelen of het beleid wel voldoet voor het probleem.

Voorbeeld

FRY0285 modellen piramide nota

Bron: Nota ‘Grinzen oer’, Provincie Fryslân

Over meertaligheid:

“Door immigratie en globalisering zal de groep twee- of meertaligen alleen maar groeien. Steeds meer mensen moeten in meertalige situaties kunnen opereren. Meer en meer wordt meertaligheid de norm en eentaligheid een uitzondering. Fryslân is van oudsher een tweetalig gebied en daarom bij uitstek te beschouwen als een natuurlijk laboratorium voor meertaligheid. Ons beleid richt zich dan ook op het optimaal benutten van de kansen van meertaligheid”.

Over cultuur:

“Door kortere reistijden en virtueel verkeer is de afstand tussen centrum en periferie kleiner geworden. Topproducties komen niet slechts uit de Randstad naar andere delen van het land. Steeds meer ontstaan producties ook in de regio. Oerol en Noorderlicht zijn voorbeelden van evenementen met een nationale en internationale uitstraling.  Het Noorden levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de nationale culturele infra­structuur. Rijksbeleid en provinciaal beleid kunnen niet los van elkaar  worden gezien. De brede basis is in Fryslân aanwezig, zoals hierboven  aangegeven. De provincie heeft bijvoorbeeld de organisatie Keunstwurk en een unieke erfgoedinstelling (Tresoar). In de piramide wordt de taakverdeling tussen de verschillende overhe­den met betrekking tot de culturele infrastructuur nog eens beeldend weergegeven”.

Help:

Met behulp van de openbare data op http://fryslan.databank.nl/ kun je een opgave verkennen.