Integrale afweging

Wat & Waarom

Het is belangrijk om na te gaan hoe het ontwikkelde beleid zich verhoudt tot ander (provinciaal) beleid. Zo voorkom je dat doelen ‘dubbel’ of in ‘tegenspraak’ stelt. Maak een scan van beleidsvelden die inhoudelijk nauw raken aan dat van jezelf. Ga tijdens je proces in gesprek met collega’s op die velden, neem ze op in je projectgroep, bekijk hun nota’s, en dergelijke.

Hetzelfde geldt voor beleidsinstrumenten: kijk of de beleidsinstrumenten die je overweegt niet botsen met die op andere beleidsterreinen of daar juist goed mee gecombineerd kunnen worden.

Naast inhoudelijke integraliteit is het belangrijk de samenhang tussen de verschillende fasen van het beleidsproces te bewaken. Bepaal bijvoorbeeld je doelen in samenhang met de mogelijkheden die je in de uitvoering hebt, maar ook in de monitoring. Misschien moet je geen doelen stellen die je praktisch niet kunt verwezenlijken en/of waarvan je niet kunt vaststellen of je dat hebt gedaan. Bedenk bij de rolkeuze of je wel de instrumenten hebt of kunt krijgen om die rol uit te voeren of dat de beperkingen van je rol nopen tot bijstelling van je doelen, enzovoorts. Spring steeds ‘heen en weer’ tussen alle elementen van het beleidsproces. Een sterke samenhang voorkomt een papieren werkelijkheid.

Zorg ook voor ‘personele integraliteit’ in je projectopzet. Neem mensen vanuit de uitvoering op in je projectteam of klankbordgroep, enz.

“Integraliteit lijkt een beloftevol antwoord op de bureaucratische pathologie van de verkokering, het onsamenhangend werken van verschillende organisatieonderdelen, waardoor concurrentie, verbrokkeling en gebrek aan afstemming ontstaan.” (Tops 2001)