Doelgroep

Wat & Waarom

Het is belangrijk om te weten wie uiteindelijk moet profiteren van je beleidsinspanningen of waarvan je wilt dat ze er rekening mee houden. Bij de provincie wordt vaak gesproken van “de klant”, maar wie is die klant? Dat kan bijvoorbeeld de inwoner van Fryslân zijn, of specifieker: de autobestuurder op de provinciale weg, een leerling op school of iemand die een cursus wil volgen bij de Afûk. Vaak hebben we echter niet direct contact met die klant; maar hebben we te maken met organisaties, stichtingen of gemeenten die een rol hebben in de uitvoering van het beleid. Het is, in het belang van de inwoner van Fryslân, belangrijk om de uitvoerders van ons beleid niet te verwarren met de doelgroep waarop ons beleid is gericht. Ook bij inspraak is dat belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen de instellingen hoort, die een (subsidie gerelateerd) belang hebben, maar ook de daadwerkelijke doelgroep? Kortom: wat is je primaire doelgroep? Een heldere definitie van je doelgroep scherpt je aanpak. Let op! er kunnen ook meerdere doelgroepen zijn… klanten, leveranciers, andere belanghebbenden. Waarschijnlijk ook met verschillende belangen…

Definiëren en betrekken

De doelgroep is die groep mensen die uiteindelijk van het beleid moet profiteren. De groep die straks merkt dat er iets verandert of die gedrag gaat aanpassen. Je definieert je doelgroep aan het begin van het beleidsproces. Vervolgens bekijk je op welke momenten in het proces je de doelgroep wilt betrekken.