Kiezen

Tijdens het ontwerpen van beleid moet je onvermijdelijk (inhoudelijke) keuzes maken die van invloed zijn op het resultaat. Omdat keuzes van grote invloed zijn op het resultaat, moet je ze transparant, navolgbaar en weloverwogen maken.

Bij Kiezen zijn de volgende acties belangrijk: