Risico’s

Wat & Waarom

Risico of kans: De waarschijnlijkheid dat iets zich in de toekomst voordoet én de negatieve of positieve gevolgen die dat heeft. Risico’s kun je indelen in categorieën, zoals risico’s m.b.t. mensen, middelen, organisatie, omgeving, markt, kennis. Ook kun je onderscheid maken tussen interne en externe risico’s.

Risicomanagement

Het managen van risico’s is een continu proces waar je in de ontwikkelfase van het beleid al mee begint. Gebruik daarbij altijd de risicomanagementstrategie als uitgangspunt. In deze strategie staat in hoeverre de provincie bereid is om risico’s te accepteren (risico-aversie). Met die informatie kun je bepalen bij welke risico’s je ruime toleranties toestaat, en bij welke minder ruime. Zo kan het zijn dat een risico m.b.t. draagvlak minder acceptabel is dan een risico m.b.t. de opleverdatum.

Bij risicomanagement doorloop je vijf stappen:

 1. Identificeren (van de omgeving en de risico’s)
 2. Beoordelen (hoe groot is de kans dat de gebeurtenis zich voordoet, de impact, het moment van optreden, de samenhang met andere risico’s, etc.)
 3. Plannen (vaststellen van mogelijke beheersmaatregelen, oorzaken, effect en kosten)
 4. Implementeren (risico-eigenaar en risico-actiehouder aanwijzen, de maatregelen en bewaking ervan opnemen in de plannen)
 5. Communiceren (intern en extern)

Risico-eigenaar: bewaakt het betreffende risico en communiceert over de ontwikkeling ervan
Risico-actiehouder: voert de beheersmaatregelen. Wordt daarbij aangestuurd door de risico-eigenaar.

Risico of kans – beheersmaatregelen:

Risico

 • Voorkomen
 • Accepteren
 • Verleggen/delen (bijvoorbeeld door je te verzekeren)
 • Verminderen waarschijnlijkheid of impact
 • Voorzieningen treffen (calamiteiten of terugvalplan)
 • Delen (risico delen met andere partijen)

Kans

 • Benutten
 • Vergroten van de waarschijnlijkheid of impact
 • Afwijzen (niet benutten)