Doen

Beleid moet, als het is vastgesteld, uitgevoerd worden. Van beleid maken naar beleid ‘doen’. En daar gaat het wel eens mis. Beleid blijkt soms moeilijk uitvoerbaar. Bijvoorbeeld als het niet helder genoeg is geformuleerd, als middelen ontbreken, instrumenten ongeschikt zijn, enzovoorts. Daarom is het belangrijk om in de beleidsvorming expliciet aandacht te besteden aan hoe het beleid uiteindelijk in de praktijk werkt en wat daarvoor nodig is.

Bij Doen zijn de volgende acties belangrijk: