Ontwerp

Na het verhelderen van de context en het formuleren van je opdracht, ga je in de ontwerpfase van het beleidsproces aan de slag met het maken van beleid.

Je kunt daarvoor goed gebruik maken van het beleidsmodel onderaan deze pagina. In een aantal ronden neem je alle onderdelen, die van invloed zijn op je beleid, steeds opnieuw onder de loep. Dat doe je totdat elk onderdeel zowel inhoudelijk als op detailniveau is uitgewerkt en alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd.

Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een inventarisatieronde. Daarin maak je van alle aspecten een eerste inventarisatie. Vervolgens doe je een ‘kijkronde’. Je verzamelt meer kennis en ideeën over alle aspecten. Enzovoorts. Bepaal ook of, en zo ja wanneer, een tussenproduct nuttig kan zijn. Denk daarbij aan een startnotitie of peilnota (nota met inhoudelijke tussenstand van een beleidsproces). Wat je tegenkomt in een of meerdere ronden kan aanleiding zijn om de opdracht te herzien of zelfs om nog een stap verder terug te gaan en je contextanalyse bij te stellen.

Je kunt de ontwerpfase samenvatten in vier werkwoorden: KIEZEN, KIJKEN, STUREN, DOEN.

Links