Aan de slag

Wat hoort er thuis in een beleidsproces? Onder Aan de slag! vind je het antwoord op die vraag. Je krijgt praktische informatie over alle acties in een beleidsproces. Met heldere voorbeelden, handige methoden en werkbare formats. Daarmee kun je daadwerkelijk meteen aan de slag!

De hoofdelementen van elk beleidsproces zijn: context, opdracht, ontwerp, besluitvorming en realisatie. Een contextanalyse doe je om een goede opdracht te formuleren en om de insteek van je ontwerp te bepalen. De opdracht beschrijft wat je werkelijk gaat doen. Het ontwerp vormt het grootste deel van het beleidsproces. Hierin werk je het beleid daadwerkelijk uit. Als je ontwerp klaar is dan wordt het spannend. In de besluitvorming nemen anderen een besluit over het door jou voorgestelde ontwerp. Is het ontwerp goedgekeurd, dan volgt de realisatie. Nu kun je je beleid in praktijk brengen!